اجرای طرح تردد خودرو های خدماتی

خودرو های خدماتی که فعالیت آنها خدمت رسانی به مردم می باشد در تمامی روز ها مجاز به تردد خودرو ها می باشد. و اجرای این طرح با همکاری اتحادیه ها قابل اجراست. مشاغلی مانند : قالیشویی ها ، گاز رسانی ها و …