حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی اصفهان

صنایع دستی یکی از عوامل جذب گردیشگران به شهر اصفهان میباشد و افتخار های شهر نصف جهان می باشد. حمایت های مالی از جمله وام مسکن ، خودرو و … گرد همایی از تولیدکتندگان و تشویق بیشترین تولید کنندگان ، بهترین تولیدکنندگان و با اخلاق ترین تولید کنندگان در هر شاخه را در بر گیرد