سقط ناخواسته جنین در زنان افزایش یافته است

به گزارش اصفهان بیدار؛ محبوبه والیانی افزود: تحقیق منسجم یا آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما گزارش ها و شواهد موجود نشان می دهد که میزان سقط خودبه خودی جنین بویژه در ماه های نخست بارداری افزایش یافته است. این کارشناس ارشد مامایی ادامه داد: در این حالت در حالیکه مادر مراقبت های … ادامه خواندن مطلب “سقط ناخواسته جنین در زنان افزایش یافته است”

تاثیر عوارض امواج پارازیت ماهواره بر بدن انسان

تاثیرات و مضرات پارازیت ماهواره‌ای بر بدن انسان دکتر ابوطالب صارمی رییس مرکز تحقیقات سلولی با اعلام افزایش آمار سقط جنین غیر عمدی و افزایش آمار بارداری خارج رحم در ایران طی دو سال منتهی به ۱۳۹۱ گفت: «به نظر می‌رسد با توجه به افزایش پارازیت‌ها و امواج الکترومغناطیسی در محیط اطراف شاهد افزایش این … ادامه خواندن مطلب “تاثیر عوارض امواج پارازیت ماهواره بر بدن انسان”