سقط ناخواسته جنین در زنان افزایش یافته است

به گزارش اصفهان بیدار؛ محبوبه والیانی افزود: تحقیق منسجم یا آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما گزارش ها و شواهد موجود نشان می دهد که میزان سقط خودبه خودی جنین بویژه در ماه های نخست بارداری افزایش یافته است. این کارشناس ارشد مامایی ادامه داد: در این حالت در حالیکه مادر مراقبت های … ادامه خواندن مطلب “سقط ناخواسته جنین در زنان افزایش یافته است”

آیا واقعا امواج وای فای برای ما مضر است + داستان کاکتوس گذاشتن کنار روتر

امروزه در برخی از گروهها و وب سایت ها مطالبی دال بر مضر بودن امواج وای فای برای بدن انسان و گذاشتن گلدان کاکتوس در کنار روتر خانگی برای در امان ماندن از این خطرات مطرح میشود که در این مقاله قصد دارم با بررسی علمی و تخصصی این مطلب به طریقی که قابل درک … ادامه خواندن مطلب “آیا واقعا امواج وای فای برای ما مضر است + داستان کاکتوس گذاشتن کنار روتر”